ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ


شرکت های هلدینگ یا مادر شرکت های بزرگی هستند که چندین شرکت که در صنایع مشابه فعالیت دارند را کنترل می کنند . در واقع در هیئت مدیره آن ها یک نماینده که دارای حق رأی است ، وجود دارد و از این طریق آن شرکت ها را مدیریت می کند. در صورتیکه قبل از نام شرکت عبارت هلدینگ قید شده باشد ،  قبل از ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز های مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار است .
گذار واژه ها : ثبت شرکت هلدینگ ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسه ثبت شرکت تمدن