ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت سریع

ثبت شرکت سریع


از جمله مواردی که مراجعین به شرکت های ثبتی به آن تأکید می کنند ، تسریع در انجام امور ثبتی است . لذا مؤسسه ثبت تمدن با وجود کارکنان زبده و حرفه ای توانسته در زمینه اجرای امور ثبتی ، خود را به عنوان دفتر ثبت نمونه معرفی نماید . 
گذار واژه ها : ثبت شرکت سریع ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت هلدینگ