ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

فرق سهامی خاص و مسئولیت محدود

فرق سهامی خاص و مسئولیت محدود


در این مطلب فرق سهامی خاص و مسئولیت محدود بیان شده است :
شرکت سهامی خاص :
-    حداقل دارای 3 سهامدار
-    بازرس اجباری
-    مدت تصدیگری 2 سال ( بعد از آن قابل تمدید یا تغییر )
-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت از مجامع و تصمیمات مجامع اجباری
-    تشکیل هیئت رئیسه جهت اداره مجامع
-    واریز 35 درصد سرمایه به حساب شرکت در حال تأسیس و 65 درصد به عنوان تعهد نزد سهامداران می ماند. 
شرکت با مسئولیت محدود :
-    حداقل دارای 2 شریک
-    بازرس اختیاری
-    مدت تصدیگری نامحدود ( مگر در صورت ایجاد تغییر )
-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت از مجامع و تصمیمات مجامع اختیاری
-    تشکیل هیئت ناظر جهت اداره مجامع
-    تعهد شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها

گذار واژه ها : فرق سهامی خاص و مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج، مؤسسه ثبت شرکت تمدن

 

ورود به سایت جدید