امور مالیاتی

کد اقتصادی اشخاص حقوقی

 همه اشخاص حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند باید برای شرکت خود کداقتصادی بگیرند.

کداقتصادی اشخاص حقوقی

بعد از ثبت شرکت یا موسسه باید تشکیل پرونده مالیاتی بدهید و کداقتصادی بگیرید.پس از مرحله ثبت جهت مراودات مالی و تعیین مباحثات مالی باید در حوزه ی مالیاتی مربوط به شرکت ( یعنی نزدیکترین حوزه مالیاتی به مرکز اصلی شرکت تشکیل پرونده ی مالیاتی داد و کداقتصادی 12 رقمی را دریافت نمود.

آیا برای اقدام جهت اخذ کداقتصادی محدودیت زمانی وجود دارد؟

تا 2 ماه بعد از ثبت مهلت تشکیل پرونده ی مالیاتی را دارند در غیر اینصورت ابطال تمبر سرمایه شرکت 3 برابر می شود.

اگر از ابتدا امور ثبتی خود را به ما بسپارید از ابتدای کار شما که ثبت شرکت می باشد تا اخذ کداقتصادی و دفاتر پلمپ را برای شما انجام می دهیم و شرکنی کامل تحویل شما می دهیم فقط کافیست با ما تماس بگیرید و مدارک مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کداقتصادی اشخاص حقوقی و ثبت شرکت در کرج لطفا با ما تماس بگیرید.

02632400680

 

 برای مطالعه بیشتر:

کداقتصادی شرکتها

کداقتصادی جدید و قدیم

کداقتصادی ثبت شرکت

ثبت شرکت در کرج

 

کداقتصادی اشخاص حقوقی