• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

فرایند ثبت علامت تجاری

 

فرایند ثبت علامت تجاری 

tفرایند ثبت علامت تجاری

چنانچه متقاضی شرایط اولیه ثبت علامت تجاری را دارا باشد باید مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری را تهیه نماید:

- اشخاص حقیقی : فتوکپی مدارک شناسایی

- اشخاص حقوقی : کپی شناسنامه و کارت ملی، آخرین روزنامه رسمی تغییرات شرکت

- کپی علامت تجاری

- اخذ کارت بازرگانی برای علامت تجاری لاتین 

 

کلید واژه ها : فرایند ثبت علامت تجاری، ثبت علامت تجاری درکرج، ثبت شرکت درکرج