ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص


از جمله تغییراتی که در شرکت سهامی خاص قابل انجام است ،  عبارت است از :
-    تغییر نام شرکت
-    تغییر موضوع شرکت
-    تغییر مکان شرکت
-    نقل و انتقال سهام
-    تشکیل مجمع عمومی سالیانه
-    انتخابات داخلی هیئت مدیره
ابتدا  اگر نیاز به نشر آگهی است ،  باید انجام پذیرد و صورت جلسات تنظیم و براساس نوع آن ها به امضای سهامداران ،  بازرسان و مدیران  برسد و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود . این پروسه حدودا  15 روز کاری زمان می برد .
گذار واژه ها : آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص ،  ثبت انحلال شرکت سهامی خاص ،  ثبت شرکت در کرج