ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

ثبت انحلال شرکت سهامی خاص


ثبت انحلال شرکت سهامی خاص به دلایل بسیاری از جمله اینکه مدت تصدیگری شرکت منقضی شده ، شرکت دچار ورشکستگی شده و یا به دلایل دیگر رخ می دهد . در زمان انحلال شرکت یکی از مدیران به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده تا به حساب ها و امور شرکت رسیدگی نماید . از زمان انحلال ، شرکت به مدت 2 سال در حالت تصفیه باقی می ماند .   
گذار واژه ها : ثبت انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ،  انواع ثبت شرکت