ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

انواع ثبت شرکت

انواع ثبت شرکت


در این مطلب به معرفی انواع روش های ثبت شرکت پرداخته شده است که عبارتند از :  
1-    ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل با 3 سهامدار تشکیل می گردد. سرمایه آنها تبدیل به سهام می شود و تعهد سهامداران به میزان مبلغ اسمی سرمایه آن ها است . 35 درصد سرمایه اولیه به حساب شرکت واریز می گردد .
2-    ثبت شرکت سهامی عام :
حداقل با 3 سهامدار تشکیل می گردد که سرمایه‌‌ی آن ها به سهام تقسیم‌ شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود.
3-    ثبت شرکت مختلط سهامی :
این نوع شرکت ها ، دارای تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن هستند و تحت نام خاصی تشکیل می گردند.
4-    ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :
این نوع شرکت ها ، دارای یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود هستند که تحت نام خاصی بدون انتشار سهام ایجاد می شوند.
5-    ثبت شرکت تضامنی :
این دسته از  شرکت ها با دو یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، تحت نام خاصی تشکیل می گردند .
6-    ثبت شرکت نسبی :
این شرکت ها،  تحت نام خاصی با دو یا چند نفر ایجاد شده و مسئولیت شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها است .
7-    ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
حداقل از دو نفر تشکیل شده و سرمایه آن ها تبدیل به سهم الشرکه می شود .تعهد شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها است .
8-    ثبت شرکت تعاونی و مؤسسات غیرتجاری ( انتفاعی و غیرانتفاعی ) :
شرکت تعاونی حداقل از 7 نفر تشکیل شده است و سرمایه آن ها تبدیل به سهام می شود اما مؤسسات غیر تجاری حداقل از 2 نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود و سرمایه آن ها تبدیل به سهم الشرکه می شود . خرید و فروش در مؤسسات غیرتجاری، غیرقانونی است .

گذار واژه ها : ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، سهامی خاص، سهامی عام ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ، تضامنی نسبی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، مؤسسات غیرتجاری