ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اطلاعات شرکت سهامی خاص

اطلاعات شرکت سهامی خاص


شرکت های سهامی خاص از جایگاه مهمی در حقوق ایران برخوردار هستند . در این نوع شرکت ها تمام سرمایه توسط مؤسسین تأمین می شود و سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود . شرکت سهامی خاص با انتخاب مدیران و بازرسان تشکیل می گردد . بازرسان نباید از سهامداران و یا فامیل باشند . در شرکت های سهامی خاص تعداد اعضا نباید از 5 نفر کمتر باشد.
گذار واژه ها : اطلاعات شرکت سهامی خاص ، حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج