ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص


شرکت یک بنگاه تجاری است که اعضا در سود حاصل سهیم هستند. اعضا با مشخص شدن دامنه فعالیت خود می توانند شرکت خود را در یکی از قالب های ثبتی ( سهامی خاص ، سهامی عام ، با مسئولیت محدود و یا دیگر قالب های ثبتی ) به ثبت برسانند . حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص 100000 تومان است . مبالغ سرمایه می تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی باشد . در صورتیکه سرمایه غیر نقدی باشد ، ارزش آن باید توسط ارزیاب رسمی وزارت دادگستری تعیین گردد. 
گذار واژه ها : حداقل سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص ، انواع ثبت شرکت ،  حداقل سرمایه ثبت شرکت ،  مؤسسه ثبت شرکت تمدن