ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

نمونه فرم انحلال شرکت

نمونه فرم انحلال شرکت


انحلال شرکت به معنای پایان دادن به فعالیت شرکت است . دلایل و شرایط و در نتیجه نمونه فرم انحلال شرکت ها با هم متفاوت است به عنوان مثال ،  نمونه فرم انحلال شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی به صورت فوق است :
نام شرکت : ...............................  شماره ثبت : ..............................  سرمایه ثبت شده : ...................... ریال  مورخ : .................  مجمع عمومی فوق العاده با حضور تمام یا اکثریت شرکا در محل شرکت برگزار و تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد.
نام شرکا و میزان سرمایه هر یک از شرکا : ...............................


 


در جهت انحلال شرکت بررسی های لازم انجام شد و تصمیم بر آن شد که شرکت منحل شود . خانم / آقای ................ به آدرس ............. به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شد و با قبول سمت ، تمام اسناد و مدارک ، دفاتر و دارایی شرکت را دریافت نمود . 
به خانم / آقای .................. از شرکا یا وکیل شرکت وکالت داده می شود که به اداره ثبت شرکت مراجعه نموده و اقدام به ثبت صورت جلسه انحلال و پرداخت هزینه حق الثبت و امضا دفاتر ثبت نماید . 
1-    خانم / آقا ............................................   امضا 
2-     خانم / آقا ..........................................   امضا 
3-    خانم / آقا ............................................  امضا


گذار واژه ها : نمونه فرم انحلال شرکت ، انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج  

 

ورود به سایت جدید