ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

قوانین انحلال شرکت

قوانین انحلال شرکت


انحلال شرکت مانند تأسیس شرکت در قانون تجارت دلایل و قوانین خاص خود را دارد که قوانین انحلال شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت است . از جمله قوانین انحلال شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-    در شرکت های با مسئولیت محدود ، بیش از نیمی از شرکا تصمیم به انحلال شرکت بگیرند .
2-    در شرکت های سهامی خاص ، 3 / 1 سهامداران تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.
3-    به دلیل ضررهای وارده ، بیش از نیمی از سرمایه شرکت از دست برود .
4-    در صورت انقضای مدت زمان تأسیس شرکت
5-    بنا به حکم دادگاه
6-    به دلیل فوت یکی از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود
گذار واژه ها : قوانین انحلال شرکت ، نمونه فرم انحلال شرکت ، ثبت شرکت در کرج