ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

قوانین کارت بازرگانی

قوانین کارت بازرگانی


-    داشتن سند شش دانگ تجارتخانه که به رؤیت اتاق بازرگانی برسد و در صورت داشتن اجاره نامه محضری دیگر نیازی به رؤیت سند در اتاق بازرگانی نیست .
-    داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان
-    حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
-    داشتن دفاتر پلمپ
-    عدم سوء پیشینه
گذار واژه ها : قوانین کارت بازرگانی ،  فواید کارت بازرگانی ،  ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی