ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

راهنمای ثبت شرکت تضامنی

راهنمای ثبت شرکت تضامنی

به منظور ثبت شرکت تضامنی ، یکسری مدارک مورد نیاز است که عبارتند از :
-    دوبرگ تقاضانامه شرکت تضامنی
-    در صورت لزوم ، کسب مجوز از مراکز مربوطه
-    دو نسخه شرکت نامه شرکت تضامنی
-    دو نسخه از اساسنامه شرکت
-    فتوکپی از شناسنامه شرکا
گذار واژه : راهنمای ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت تضامنی ، ثبت شرکت در کرج

 

ورود به سایت جدید