ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج


مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود 
1)    دو برگ شرکت نامه که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد .
2)    دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره
3)    دو برگ تقاضانامه که به امضای کلیه شرکا رسیده باشد
4)    فتوکپی شناسنامه مدیران و شرکا
5)    در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح
6)    دو نسخه اساسنامه امضا شده توسط کلیه شرکا
گذار واژه ها : ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج ،  شرکت با مسئولیت محدود ،   ثبت شرکت در کرج

 

ورود به سایت جدید