ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص


حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص 

حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص


در شرکت های سهامی خاص به جزء مدیر عامل سایر اعضای هیئت مدیره از سهامداران شرکت هستند . از جمله وظایف هیئت مدیره می توان به موارد زیر اشاره کرد :
-    هیئت مدیره به فاصله شش ماه یک بار باید لیستی از دارایی و دیون شرکت را  به بازرسان تحویل دهد.
-    هیئت مدیره موظف به رسیدگی به اموری از قبیل : خرید و فروش ، استخدام کارمند و ... است .
تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام دست کم 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص دست کم 3 نفر است .
برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص به مشاوران مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید .
کلید واژه ها :  حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج