ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مراحل بعد از ثبت شرکت

مراحل بعد از ثبت شرکت

مراحل بعد از ثبت شرکت


متقاضیان عزیز بعد از ثبت شرکت خود و چاپ آگهی تأسیس باید مراحل فوق را که در قانون اجباری است برای شروع فعالیت خود انجام دهند :
-    پرونده مالیاتی شرکت که برای اخذ کارت بازرگانی و کداقتصادی لازم است .
-    شرکت ها برای شرکت در مناقصات و مزایدات نیاز به کسب کداقتصادی دارند.
-    اگر موضوع فعالیت شرکت بازرگانی باشد نیاز به اخذ کارت بازرگانی است .
کلید واژه ها : مراحل بعد از ثبت شرکت ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج

 

ورود به سایت جدید