ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری 

نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

برمبنای میزان توانایی شرکت های پیمانکاری آن ها به 5 سطح تقسیم بندی شده اند . از جمله شاخه های رتبه بندی شرکت های پیمانکاری با توجه به نوع فعالیت آن ها عبارت است از : 

الف ) رشته ابنیه و ساختمان 

ب) رشته مرمت آثار باستانی 

ج) رشته  تأسیسات 

د) رشته کاوش های زمینی 

کلید واژه ها : نحوه رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی پیمانکاران ، ثبت شرکت در کرج