ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص

وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص 

 

مدیرعامل باید در محدوده موضوع شرکت اقدامات لازم را به عمل آورد . مدیران شرکت توسط مجمع می توانند عزل شوند.

 شرح وظایف و اختیارات مدیران :

• ارائه خدمات مشورتی به اعضای هیئت مدیره 

• بازنگری لازم برای امور اجرایی شرکت 

• برنامه ریزی مناسب فعالیت های شرکت برای رسیدن به مقاصد شرکت 

کلید واژه ها : وظایف مدیرعامل شرکت سهامی خاص ، مدیر عامل شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج