ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ثبت تغییرات شرکت تعاونی

ثبت تغییرات شرکت تعاونی 

ثبت تغییرات شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی به منظور جلوگیری از اینکه دولت کارفرمای مطلق باشد و قراردادن منافع و سرمایه در اختیار نیروی کار ایجاد شده است . 

شرکت های تعاونی مانند دیگر انواع شرکت ها دچار تغییرات می شوند که این تغییرات در مجمع عمومی عادی و فوق العاده به تصویب می رسد . 

متقاضیان عزیز جهت آگاهی کامل از نحوه ایجاد تغییرات در شرکت های تعاونی به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه نمایید . 

کلید واژه ها : ثبت تغییرات شرکت تعاونی ، تغییرات شرکت تعاونی ، ثبت شرکت درکرج  

 

 

ورود به سایت جدید