ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مالیات شرکت سهامی خاص

مالیات شرکت سهامی خاص 

مالیات شرکت سهامی خاص

مالیات از جمله منابع درآمد دولت به حساب می آید . قانون مالیت مستقیم ، کلیه اشخاص حقوقی را شامل می شود . براساس مقررات مالیاتی ، شرکت های  سهامی از جمله شرکت هایی هستند که تمام سرمایه آن ها به بخش خصوصی تعلق دارد . 

طبق مواد قانون مالیات مستقیم ، مجازاتی برای مدیرانی که مالیات پرداخت نمی کنند ، درنظر گرفته شده است . 

برای اطلاعات تکمیلی در خصوص مالیات شرکت سهامی خاص به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید . 

کلید واژه ها : مالیات شرکت سهامی خاص ، شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج

 

 

ورود به سایت جدید