ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

رتبه بندی شرکت سهامی خاص

رتبه بندی شرکت سهامی خاص 

 

شرکت های سهامی خاص به این علت که سهامداران ،خود هیئت مدیره را تشکیل می دهند ،

رتبه بندی شرکت سهامی خاص

 

معتبرترین نوع قالب ثبتی در ایران به شمار می آیند . 

 

به هنگام شرکت در مناقصات و یا انجام پروژه های تخصصی دولتی رتبه شرکت به شما اعتبار می دهد. 

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه رتبه بندی شرکت سهامی خاص را از مشاوران باتجربه و توانای مؤسسه حقوقی تمدن جویا شوید . 

 

کلید واژه ها : رتبه بندی شرکت سهامی خاص ، رتبه بندی شرکت ها ، ثبت شرکت درکرج 

 

 

ورود به سایت جدید