ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها 

استعلام روزنامه رسمی شرکت ها

برای اطلاع از وضعیت کامل شرکت ها می توان از سایت روزنامه رسمی به آدرس www.rrkk.ir استعلام گرفت . 

با ورود به سایت می توان به قسمت آگهی های قانونی مراجعه کرده و نام شرکت یا شماره ملی و یا شماره ثبت شرکت را وارد نمود و روزنامه رسمی ثبت ، تأسیس و تغییرات شرکت قابل مشاهده است . 

کلید واژه ها : استعلام روزنامه رسمی شرکت ها ، روزنامه رسمی شرکت ها، ثبت شرکت درکرج

 

 

ورود به سایت جدید