ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص 

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

اعضای شرکت های سهامی خاص براساس ضررهای مالی وارده به شرکت و عدم توانایی مالی شرکت تصمیم به انحلال شرکت گرفته و اموال شرکت را تقسیم می کنند . در جلسه انحلال شرکت سهامی خاص هیئت رئیسه و مدیر تصفیه  انتخاب می شود . امضا سهامداران و تعداد سهام آن ها در صورت جلسه لازم است . دو نسخه از صورت جلسه تهییه شده و یکی از آن ها به ثبت شرکت ها تحویل داده می شود . هرگونه خط خوردگی ، لاک گرفتگی و اموری از این قبیل در صورت جلسه ممنوع است . 

کلیدواژه ها :  صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص ، انحلال شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت درکرج