ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

کاربردهای علامت تجاری

کاربردهای علامت تجاری 

می توان گفت ثبت علامت تجاری ، معرف یک صندوق ذخیره است که در هر لحظه اعتبار کاری و ارزش افزوده فعالیت شما در آن ذخیره می شود . براساس قانون، علامت تجاری در هر شرکتی که به ثبت برسد تنها مورد حمایت همان کشور است ، مگر آنکه علامت تجاری به صورت بین المللی به ثبت رسیده باشد .

علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی و ایجاد شهرت برای شرکت ها در حوزه خدماتی که ارائه می دهند ، است . 

علامت تجاری برای اعطای نمایندگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد . 

علامت خدماتی روی سربرگ ها و کاتالوگ ها و .... به کار می رود.  

کلید واژه ها : کاربردهای علامت تجاری، ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت درکرج  

 

 

ورود به سایت جدید