ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

تعداد اعضا برای ثبت شرکت

تعداد اعضا برای ثبت شرکت 

تعداد اعضا برای ثبت شرکت

تعداد اعضای مورد نیاز در زمان ثبت شرکت نسبی حداقل 2نفر، شرکت مختلط غیرسهامی دارای یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود است. هر شرکت براساس شرایط و قوانین حاکم در آن شرکت به تعداد متغیری عضو جهت تشکیل نیاز دارد. در میان تمام انواع شرکت ها، شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و تعهدات آن ها بیشتر است. به هنگام ثبت این قبیل شرکت ها به حداقل 3 سهامدار و 2 نفر بازرس نیاز است. 

 

کلید واژه ها: تعداد اعضا برای ثبت شرکت، تعداد نفرات مورد نیاز برای ثبت شرکت، ثبت شرکت درکرج