ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

قوانین مربوط به ثبت شرکت

قوانین مربوط به ثبت شرکت 

قوانین مربوط به ثبت شرکت

براساس ماده 6 نظامنامه قانون ثبت شرکت ها،برای شرکت های خارجی اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شود و نکات فوق باید رعایت شود:

- نام شرکت

- نوع شرکت

- آدرس مکان اصلی شرکت

- تابعیت شرکت

- سرمایه اولیه شرکت

- مکان و تاریخ ثبت شرکت

- موضوع فعالیت شرکت ( تجارتی، صنعتی و مالی )

- مکان و آدرس شعب شرکت در ایران

- آدرس نمایندگی های شرکت در ایران 

- آدرس اشخاص مقیم ایران که صلاحیت دریافت ابلاغیه های شرکت را دارند. 

کلید واژه ها : قوانین مربوط به ثبت شرکت، قوانین ثبت شرکت، ثبت شرکت درکرج