ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

انحلال شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی 

شرکت های تضامنی دارای یک یا چند شریک با مسئولیت تضامنی هستند. اگر دارایی شرکت برای تصفیه تمام بدهی های آن کافی نباشد، شرکا مسئول پرداخت بدهی ها هستند. در واقع تعهدات شرکا نامحدود است. در شرکت های تضامنی امکان انتقال سهم الشرکه با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر است.

زمانی که شرکت به هدفی که برای آن تشکیل شده است، برسد، هنگامیکه مدت فعالیت شرکت منقضی شده باشد،تراضی تمام شرکا و اموری از این قبیل شرکت منحل خواهد شد. انحلال شرکت تضامنی باید براساس قانون و طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود و بعد از انحلال باید تصفیه شود. 

کلید واژه ها : انحلال شرکت تضامنی، انحلال شرکت، ثبت شرکت درکرج

 

 

ورود به سایت جدید