تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

سرمایه شرکت مسئولیت محدود

سرمایه شرکت مسئولیت محدود 

شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می گردد و هر کدام از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض شرکت است. 

این نوع شرکت ها زمانی تشکیل می گردند که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود و مدیرعامل اقرار به دریافت آن نماید. 

سرمایه به صورت اعلامی است و شرکت با حداقل سرمایه 1000000 ریال قابل تشکیل است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مؤسسه ثبت شرکت تمدن مراجعه فرمایید. مشاوران مجموعه تمدن پاسخگوی تمام سؤالات شما عزیزان هستند. 

کلید واژه ها : سرمایه شرکت مسئولیت محدود، شرکت مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج