ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

انحلال شرکت تعاونی

انحلال شرکت تعاونی

- تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده.

- كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.

- انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.

- توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه.

- عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آيين‌نامه مربوط.

- ورشكستگي طبق قوانين مربوط.

متقاضیان عزیز جهت انجام امور مربوط به ثبت و انحلال شرکت ها می توانند به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه نمایند.

کلید واژه ها : انحلال شرکت تعاونی، انحلال شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج