تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

انحلال شرکت تعاونی

انحلال شرکت تعاونی

- تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده.

- كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.

- انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.

- توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه.

- عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آيين‌نامه مربوط.

- ورشكستگي طبق قوانين مربوط.

متقاضیان عزیز جهت انجام امور مربوط به ثبت و انحلال شرکت ها می توانند به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه نمایند.

کلید واژه ها : انحلال شرکت تعاونی، انحلال شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج