تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص

روزنامه رسمی از نهادهای تحت نظارت قوه قضائیه است که به صورت یک شرکت سهامی که موضوع فعالیت آن چاپ روزنامه رسمی ، انجام امور چاپی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و ... است،  اداره می شود . 

مهمترین وظیفه آن چاپ آگهی های قانونی و قضایی است . روزنامه رسمی آرشیو کاملی از تمام قوانین کشور و هرگونه اطلاعات در مورد شرکت ها و مؤسسات است که شما می توانید پیگیری های لازم در خصوص شرکت ثبت شده را در آرشیو روزنامه رسمی جستجو نمایید .  

برای آگاهی از هزینه روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید. 

کلید واژه ها : روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص ، روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص درکرج ، ثبت شرکت درکرج