تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

ضوابط رتبه بندی شرکت ها

ضوابط رتبه بندی شرکت ها 

براساس آیین نامه، برای تعیین صلاحیت یکسری فاکتورها درنظرگرفته شده است. 

کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت را تعیین می‌نماید.

 در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید ، گواهی رتبه صادر می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ضوابط رتبه بندی انواع شرکت ها به کادر مجرب مؤسسه حقوقی تمدت مراجعه فرمایید.

 

کلید واژه ها : ضوابط رتبه بندی شرکت ها، ضوابط رتبه بندی شرکت ها درکرج، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت