ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی 

شرکت تعاونی حداقل از 7 نفر تشکیل شده است و سرمایه آن ها تبدیل به سهام می شود. تعهد سهامداران براساس میزان مبلغ اسمی سرمایه آن ها است.

مدارکی که برای ثبت شرکت تعاونی باید ارائه گردد شامل :

- 3 نسخه دعوتنامه اولین تشکیل مجمع عمومی 

- فیش واریز سرمایه به حساب شرکت 

- صورت جلسه انتخاب هیئت مدیره و بازرسان 

- مشخصات اعضای حاضر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی 

- مجوز از اداره کل تعاون 

جهت آگاهی از هزینه و شرایط ثبت شرکت تعاونی با کادر مجرب مؤسسه حقوقی تمدن در ارتباط باشید. 

کلید واژه ها : مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت