ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

کارت بازرگانی در کرج

کارت بازرگانی در کرج

مالک کارت بازرگانی می تواند به امر تجارت خارجی مشغول شود. 

اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت یک سال است. 

اطلاعات تکمیلی در خصوص مراحل و هزینه لازم جهت دریافت کارت بازرگانی را از کارشناسان مؤسسه حقوقی تمدن بخواهید.

 

کلید واژه ها : کارت بازرگانی درکرج، اخذ کارت بازرگانی،  ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت