تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

عضویت کارت بازرگانی

عضویت کارت بازرگانی 

هر شخص حقیقی یا حقوقی قبل از اقدام برای دریافت کارت بازرگانی ابتدا باید مطمئن شود که شرایط لازم را دارد یا خیر : 

- کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی ، مجاز به اخذ کارت بازرگانی نیستند . 

- هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به دریافت بیش از یک کارت نیست .  

- شرکت های تعاونی مرزنشینان از دریافت کارت معاف هستند . 

- ملوانان ایرانی شرایط دریافت کارت بازرگانی را ندارند.

جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص مدارک و هزینه عضویت کارت بازرگانی به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه فرمایید.

 

کلید واژه ها : عضویت کارت بازرگانی، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت