تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

نقش بازرس در ثبت شرکت

نقش بازرس در ثبت شرکت 

از جمله تکالیفی که برعهده شرکت ها است می توان به انتخاب بازرس اشاره کرد. 

جهت نظارت بر عملکرد مدیران شرکت و آگاهی مجمع عمومی از اوضاع شرکت انتخاب بازرس الزامی است.

بازرس باید هرگونه تخلف در امور شرکت از جانب مدیران را به اطلاع مجمع عمومی برساند.

بازرسان می توانند به دفاتر شرکت دسترسی داشته باشند و اوضاع شرکت را بررسی نمایند.

جهت هرگونه اطلاعات تکمیلی در خصوص نقش بازرس در ثبت شرکت به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه نمایید. 

 

کلیدواژه ها : نقش بازرسان در ثبت شرکت،  وظایف بازرسان،  ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت