تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران 

گواهی رتبه، مجوزی است که براساس ضوابط توسط سازمان‌های مربوطه ، به منظور اعلام صلاحیت و رتبه اشخاص حقوقی صادر می‌گردد و بر اساس آن شرکت ها می توانند در مناقصات پروژه های عمرانی شرکت کنند .

مدارک لازم جهت رتبه بندی شرکت های مشاور : 

- مدارک لازم در مرحله ثبت نام رتبه بندی شرکت 

- مدارک جهت اخذ گواهی صلاحیت رتبه های 1 تا 3 

- مدارک لازم جهت تعیین صلاحیت وزارت کار 

مؤسسه حقوقی تمدن همراهی مطمئن جهت انجام کلیه امور ثبت و رتبه بندی انواع شرکت ها، اخذ کارت بازرگانی و ...... است. 

 

کلید واژه ها : رتبه بندی مشاوران، رتبه بندی شرکت ها، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت