تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اصلاح جواز تاسیس

اصلاح جواز تاسیس :  اقدام برای این امر با مراجعه به سازمان صنعت و معدن استان امکان پذیر می باشد ، بعد از مشخص شدن کارشناس مربوطه ثبت نام ، درسایت بهین یاب صورت  می پذیرد.با مراجعه به سایت بهین یاب و " ورود به بخش سرمایه گذاری " از قسمت " صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی ، " اصلاح جواز تاسیس " انتخاب می شود.

1 - جواز مورد نظر انتخاب می گردد.

2  -  آدرس و موضوع سرمایه گذاری وارد می شود.

3 -  آمار اشتغال،مصارف برق و انرژی ، محصول و قیمت تمام شده آن وارد می گردد.

4 - مشخصات ماشین آلات و اطلاعات سرمایه وارد می شود.

و در پایان ، تایید نهایی صورت می گیرد و ادامه بررسی ها و روند اداری آن توسط  " اداره صنعت و معدن " استان مربوطه انجام می شود .

اصلاح جواز تاسیس ، تغییرات جواز تاسیس ، جواز تاسیس در کرج  | ثبت شرکت تمدن در خدمت شماست .

 

سایر مطالب :