ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 8 الی 18

مقالات ثبت شرکت

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورتجلسه تغییر محل شرکت سهامی خاص

اگر به هر دلیلی پس از ثبت شرکت سهامی خاص قصد تغییر آدرس شرکت خود را دارید، نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص به شما در ثبت این نوع تغییرات کمک می کند. فرقی نمی کند که تغییر محل شرکت از یک نقطه شهر به نقطه دیگر در همان شهر باشد یا از یک شهر به شهر دیگر.
صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص معمولاً توسط هیأت مدیره تنظیم می شود مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری تصریح شده باشد و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد. پس از تشکیل جلسه هیئت مدیره یا مجمع باید صورتجلسه را تنظیم و در سامانه اداره ثبت شرکت ها نمایید. نحوه تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. به همین منظور سعی کردیم نمونه صورتجلسه تغییر آدرس یک شرکت سهامی خاص را تهیه کنیم تا با خیالی آسوده این روند را آغاز کنید.

 نمونه ای از صورتجلسه تغییر آدرس محل شرکت های سهامی خاصنام شرکت: -----------------
شماره ثبت شرکت: -----------------
سرمایه ثبت شده: -----------------
شناسه ملی: -----------------


صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ----------------- سهامی خاص به شماره ثبت شده ----------------- در تاریخ --------------- ساعت ----------------- با حضور کلیه یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (در صورتی که مجمع در محلی دیگر تشکیل شده باشد آدرس آن مکان در متن صورت‌ جلسه (قسمت محل قانونی) شرکت نوشته شود) تشکیل شد.


در اجرای مفاد قانون 101 اصلاحی تجارت:

خانم/ آقای ----------------- به سمت رئیس جلسه

خانم/ آقای ----------------- به سمت ناظر رئیس

خانم/ آقای ----------------- به سمت ناظر جلسه

خانم / آقای ----------------- به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ----------------- خیابان ----------------- کوچه ----------------- پلاک ----------------- کدپستی ----------------- به آدرس  ----------------- کوچه ----------------- پلاک ----------------- کدپستی ----------------- تغییر یافت و ماده ----------------- اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.


به خانم / آقای ----------------- (یکی از سهامداران، مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها در خصوص ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.


امضاء هیئت رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: -----------------

ناظر جلسه : -----------------

ناظر جلسه:  -----------------

منشی جلسه: -----------------


 


مراحل ثبت صورتجلسه :

  • کلیه صورتجلسات باید پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخص حقوقی بر روی سربرگ شخص حقوقی مربوطه تنظیم و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.
  • در صورتی که هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت سهامی خاص اختیار تغییر محل را داشته باشند، با تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره نسبت به تغییر محل امکان پذیر می‌ باشد.
  • در صورتی که تغییر محل شرکت از شهری به شهر دیگر باشد، نام شهر و آدرس محل آن دقیقاً قید و پرونده به اداره ثبت شرکت های شهر مربوطه ارسال شود.
  • صورتجلسه در 2 نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و ظرف سه روز به اداره پست تحویل داده شود و سپس کد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها درج شود.
  • در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد، انجام رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت سهامی  خاص و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی میباشد. در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران شرکت تشکیل شده باشد، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه باید به اداره ثبت شرکتها یا موسسات غیرتجاری ارسال شود.
  • اسامی سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و تعداد سهام آنها در فهرست نوشته شده و به امضای آنها رسیده و هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده باید صحت آن را تایید و به اداره ثبت شرکت ها شهرستان مربوطه یا موسسات غیرتجاری ارسال شود.
  • کلیه اقدامات پذیرش تغییرات صورتجلسه ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس اداره ثبت شرکتها یا http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.
  • جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین دستورالعمل نحوه پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی، علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق، می توانید به پایگاه ثبت شرکت به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز برای عملیات لازم استفاده می شود.

026322400680

09353505959

09352201150