ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

چگونگی ثبت شرکت ساختمامی

چگونگی ثبت شرکت ساختمانی


متقاضیانی که قصد ثبت شرکت ساختمانی را دارند ، می توانند شرکت خود را در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانند. براساس نوع قالب ثبتی ، شرایط ثبت شرکت متفاوت است که در زیر چگونگی ثبت شرکت ساختمانی در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود توضیح داده شده است .
چگونگی ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص :
-    حداقل 3 نفر سهامدار + 2 نفر بازرس
-    حداقل سرمایه 100000 تومان
-    پروسه زمانی ثبت ، معادل 30 روز کاری است .
-    واریز 35 درصد سرمایه به حساب شرکت در حال تأسیس

چگونگی ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود :
-    حداقل 2 نفر شریک
-    100000 تومان سرمایه اولیه
-    پروسه زمانی ثبت ، معادل 30 روز کاری است .
-    تعهد یا پرداخت کل سرمایه
گذار واژه ها : چگونگی ثبت شرکت ساختمانی ، چگونگی ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص ، مؤسسه ثبت شرکت تمدن