ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

زمان ثبت شرکت

زمان ثبت شرکت


نخستین گام برای آغاز کسب و کار مطمئن ، ثبت یک شرکت است . ثبت شرکت یا مؤسسه نوعی قرارداد است که براساس ضوابطی که در قانون تعریف شده است ، بین شرکا یا سهامداران منعقد می شود. هنگام ثبت شرکت تمام جزئیات از جمله : اسم شرکت ، نوع شرکت ، اساسنامه شرکت ، تعداد شرکا یا سهامداران شرکت ، میزان سرمایه اولیه شرکت ، موضوع شرکت ، مکان شرکت و .... در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری بررسی شده و پس از تایید برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود . پروسه زمان ثبت شرکت بعد از ارائه کلیه مدارک ،  معادل 30 روز کاری است .
گذار واژه ها : زمان ثبت شرکت ، روش ثبت شرکت ، روزنامه رسمی ثبت شرکت