ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

رتبه بندی شرکتها , گرید , ساجات , تمدید رتبه , اخذ رتبه

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت


رتبه بندی معیاری برای تشخیص صلاحیت است و متولی صدور گواهی رتبه بندی و تعیین صلاحیت ، نهاد برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است . شرکت هایی که در حوزه های عمرانی و انفورماتیک فعالیت دارند ، باید سطح توانمندی  آن ها در اجرای پروژه های دولتی مورد ارزیابی قرار گیرد . رتیه ای که به شرکت اختصاص داده می شود ، به موارد بسیاری بستگی دارد از جمله :
-    تعداد نیروهای فنی و سابقه کار آن ها
-    سابقه کاری شرکت و مبلغ تمام قراردادهای شرکت
-    توانایی مالی شرکت 
گذار واژه ها : رتبه بندی شرکت ، ثبت شرکت و رتبه بندی ، مؤسسه حقوقی تمدن