ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

شرایط انحلال شرکت سهامی عام

شرایط انحلال شرکت سهامی عام


در شرکت های سهامی عام ، سرمایه ای اندک در قالب سهام به عموم مردم واگذار می شود . تعداد شرکا نباید از 2 نفر کمتر باشد و موارد انحلال شرکت های سهامی :
-    انقضای مدت شرکت
-    حکم دادگاه
-    تشخیص مجمع عمومی
-    از دست دادن نصف سرمایه شرکت
-    و بسیاری موارد دیگر
جهت آگاهی از شرایط و مدارک انحلال شرکت سهامی عام به مؤسسه حقوقی تمدن مراجعه نمایید .
گذار واژه ها : شرایط انحلال شرکت سهامی عام ، قوانین انحلال شرکت ، ثبت شرکت در کرج