ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود

کداقتصادی شرکت با مسئولیت محدود


مدارک دریافت کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود برای اشخاص حقیقی :
-    تقاضای شخص به صورت کتبی
-    کپی از مدرک شناسایی
-    فرم اطلاعات هویت شخص
-    سه قطعه عکس
-    کپی پروانه کسب
مدارک دریافت کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود برای اشخاص حقوقی :
-    کپی پیش آگهی تأسیس و پیش آگهی تغییر
-    کپی روزنامه رسمی تأسیس و روزنامه رسمی تغییرات
-    کپی اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت
-    کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت با مسئولیت محدود
-    اصل و کپی قبض تلفن و برق مکان شرکت
-    کپی از سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
-    اصل گواهی امضا دارندگان حق امضا در دفترخانه اسناد رسمی
گذار واژه ها : کد اقتصادی شرکت با مسئولیت محدود،  ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج ،   ثبت شرکت در کرج