ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

بررسی ثبت شرکت ها

بررسی ثبت شرکت هادر این مطلب، به بررسی انواع روش های ثبت شرکت پرداخته شده است :

1-    بررسی ثبت شرکت سهامی خاص :
حداقل با 3 سهامدار تشکیل می گردد. سرمایه آنها تبدیل به سهام می شود و تعهد سهامداران به میزان مبلغ اسمی سرمایه آن ها است. بازرس یا بازرسین می توانند جزء سهامدارن باشند اما نباید هیچگونه رابطه سببی و نسبی با اعضای هیئت مدیره داشته باشند. به جز مدیرعامل، سایر اعضای هیئت مدیره باید جزء سهامداران باشند. این شرکت ها از اعتبار خوبی برخوردار هستند زیرا سهامداران خود هیئت مدیره را تشکیل می دهند. 35 درصد سرمایه اولیه به حساب شرکت واریز می گردد . مدت تصدی گر 2 سال است و بعد از 2 سال قابل تمدید یا قابل تغییر است . عنوان "شرکت سهامی خاص" باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله قید شود .
2-    بررسی ثبت شرکت سهامی عام :
در این نوع شرکت ها تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر باشد و سرمایه‌‌ی آن ها به سهام تبدیل می گردد که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. عنوان "شرکت سهامی عام" باید قبل یا بعد از نام شرکت در کلیه اوراق، اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بدون فاصله با نام شرکت قید شود .
3-    بررسی ثبت شرکت مختلط سهامی :
این دسته از شرکت ها ، با عده ای شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن ، تحت نام خاصی تشکیل می گردند سرمایه شرکای سهامی به صورت سهام درآمده و مسئولیت آن ها براساس میزان سرمایه آن ها در شرکت خواهد بود اما شریک ضامن مسئول تمام قروض شرکت خواهد بود . عبارت "شرکت مختلط" به همراه حداقل نام یکی از شرکای ضامن باید در عنوان شرکت قید شود .
4-    بررسی ثبت شرکت مختلط غیر سهامی :
این نوع شرکت ها ، دارای یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود هستند که تحت نام خاصی بدون انتشار سهام ایجاد می شوند. شریک ضامن متعهد است، کلیه قروض شرکت را حتی در صورتی که از دارایی شرکت بیشتر باشد ، پرداخت نماید اما شریک با مسئولیت محدود تنها به میزان سرمایه ای که در شرکت دارد ، مسئول است .  
5-    بررسی ثبت شرکت تضامنی :
این دسته از شرکت ها با دو یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، تحت نام خاصی تشکیل می گردند . اگر بودجه شرکت برای تصفیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا متعهد است ، تمام قروض شرکت را پرداخت نماید .
6-    بررسی ثبت شرکت نسبی :
این شرکت ها ، حداقل با دونفر تحت نام خاصی ایجاد شده و مسئولیت شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها است . عبارت "شرکت نسبی" و نام حداقل یکی از شرکا باید در عنوان شرکت قید شود .
7-    بررسی ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
85-80 درصد ثبت شرکت ها در ایران با این نوع انجام می گردد. حداقل از دو نفر تشکیل شده و سرمایه آن ها تبدیل به سهم الشرکه می شود.تعهد شرکا به میزان سرمایه اعلامی آن ها است. انتخاب بازرس اختیاری است و مدت تصدی گری این نوع شرکت ها نامحدود (مگر در صورت ایجاد تغییر ) است . در این شرکت ها ، کلیه اعضای هیئت مدیره می توانند خارج از شرکا باشند .

8-    بررسی ثبت شرکت تعاونی :
شرکت تعاونی حداقل از 7 نفر تشکیل شده است و سرمایه آن ها تبدیل به سهام می شود. تعهد سهامداران براساس میزان مبلغ اسمی سرمایه آن ها است .در این شرکت ها ، تمام یا حداقل 51 درصد از سرمایه توسط اعضا در اختیار شرکت گذاشته می شود و شرکت های دولتی ، وابسته به دولت یا تحت پوشش دولت ، وزارتخانه ها ، بانک ها ،  شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی قادرند به منظور اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه و غیره اقدام به تأمین سرمایه های شرکت تعاونی نمایند .  
9-    بررسی ثبت شرکت مؤسسات غیرتجاری ( انتفاعی و غیرانتفاعی ) :
مؤسسات غیر تجاری حداقل از 2 نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی تشکیل می شود و سرمایه آن ها تبدیل به سهم الشرکه می شود . خرید و فروش در مؤسسات غیرتجاری، غیرقانونی است . این مؤسسات به منظور اهداف غیرتجاری از قبیل امور علمی،  ادبی و اموری از این قبیل ایجاد شده اند. شرکت هایی که از خدماتی که ارائه می دهند ،  نفع می برند انتفاعی نامیده می شوند و شرکت هایی که از خدماتی که ارائه می دهند ، نفع نمی برند غیرانتفاعی نام دارند.

گذار واژه ها : بررسی ثبت شرکت ، بررسی ثبت شرکت در کرج ، انواع ثبت شرکت ، روش های ثبت شرکت