ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

تقاضانامه ثبت شرکت

تقاضانامه ثبت شرکت


اقدامات بسیاری به منظور ثبت شرکت باید صورت گیرد . به منظور ثبت شرکت یکسری مدارک باید تکمیل گردد که این مدارک براساس نوع شرکت مورد تقاضا متغیر است . از جمله این مدارک ، تقاضانامه ثبت شرکت است که باید به صورت کامل تکمیل گردد و توسط تمام شرکا یا سهامداران امضا شود . مفاد تقاضانامه ثبت شرکت به قرار فوق است :
1-    نام شرکت به همراه ذکر نوع آن
2-    موضوع شرکت
3-    محل اصلی و نشانی دقیق شرکت
4-    نام شرکا یا سهامداران
5-    تاریخ ایجاد شرکت
6-    میزان سرمایه شرکت به همراه مبالغ نقدی و غیرنقدی
7-    میزان مبلغ سرمایه یا سهام هر یک از شرکا یا سهامداران
8-    مدیران شرکت و افرادی که اجازه امضا دارند
9-    آدرس سایر شعب مؤسسه در صورت وجود
10-     امضا مؤسسین
مؤسسه ثبت شرکت تمدن با داشتن مشاوران باتجربه و توانا قادر است ،  شما متقاضیان عزیز را در تمام مراحل ثبت شرکت همراهی نماید . کارشناسان ما در تمام مراحل ثبت شرکت شما را راهنمایی خواهند کرد .
گذار واژه ها : تقاضانامه ثبت شرکت ، مفاد تقاضانامه ثبت شرکت ، ثبت شرکت تمدن ، بررسی انواع ثبت شرکت ها

 

ورود به سایت جدید