ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

حق تمبر ثبت شرکت

حق تمبر ثبت شرکت

هنگامیکه چندین نفر بخواهند فعالیاتی را انجام دهند ،  می توانند شرکتی را به ثبت برسانند و در قالب آن امور مورد نظر خود را انجام دهند . بعد از آنکه شرکت در یکی از انواع قالب های ثبتی ( سهامی خاص سهامی عام شرکت با مسئولیت محدود و ... ) به ثبت رسید . کلیه شرکت ها به استثنای شرکت تعاونی باید هزینه ابطال حق تمبر ثبت شرکت را پرداخت نمایند که طبق ماده 48 به قرار دو در هزار میزان مبلغ اسمی سهام یا سهم الشرکه است .
گذار واژه ها : حق تمبر ثبت شرکت ، انواع ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج ،  مؤسسه ثبت شرکت تمدن