ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

زمان لازم برای ثبت شرکت

زمان لازم برای ثبت شرکت


مدت زمان لازم برای ثبت شرکت به سرعت عمل متقاضی در ارائه مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ، مراجعه به اداره ثبت و انتشار آگهی ثبت بستگی دارد. پس از دریافت مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی روال ثبت در اداره ثبت شرکت ها آغاز می شود . به طور کلی مدت زمان لازم برای ثبت شرکت 30 روز کاری است .
گذار واژه ها : زمان لازم برای ثبت شرکت ، زمان ثبت شرکت ، راهنمای ثبت شرکت