ثبت شرکت تمدن

لیست خدمات ما :

1 - ثبت شرکت

2 - ثبـت برنـــد

3 - اخذ جواز صنایع

4 - امور مالیاتــی

5 - رتبه بندی شرکتها

6 - اخذ کد اقتصادی

7 - کارت بازرگانی

با ما تماس بگیرید و از مشاوران تلفنی سوالات تان را بپرسید  :

32400680 - 026

75 50 059  0912

تماس از 9 الی 18

تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص

اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص


در میان تمام قالب های ثبتی موجود برای ثبت شرکت ، ثبت شرکت سهامی خاص بالاترین تقاضای ثبت را دارد. این قبیل شرکت ها قوانین سخت تری دارند و مطمئن تر می باشند  ، زیرا خود سهامداران اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند . اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص از چندین بخش تشکیل شده است که عبارت است از :
-    بخش اول : نام ، موضوع ، مدت و مرکز اصلی شرکت 
-    بخش دوم : سرمایه و سهام
-    بخش سوم : تغییرات در سرمایه شرکت
-    بخش چهارم : مجامع عمومی
-    بخش پنجم : هیئت مدیره
-    بخش ششم : بازرسین
-    بخش هفتم : سال مالی و حساب های شرکت
-    بخش هشتم : انحلال و تصفیه شرکت
-    بخش نهم : متفرقه ( مواردی که پیش بینی نشده )
گذار واژه ها : اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص ، انواع ثبت شرکت ، اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص

 

ورود به سایت جدید