رتبه بندی شرکتها , گرید , ساجات , تمدید رتبه , اخذ رتبه

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

در جهت رتبه بندی شرکت ها ،  شرکت ها به دو نوع مشاور و پیمانکاری تقسیم بندی شده اند . جهت اخذ رتبه باید به نهاد برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری مراجعه کرد . در شرکت های پیمانکاری ، پایین ترین سطح رتبه 5 است و بالاترین آن 1 است که برای ارتقا رتبه امتیاز نیروی کار فنی ، سابقه و توان مالی شرکت مد نظر است .
هرشرکتی برای بستن قرارداد با دیگر شرکت ها و سازمان های دولتی نیاز به رتبه بندی دارد.
گذار واژه ها : رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی شرکت ، ثبت شرکت در کرج